strona główna

Nekropolie              Ulice               Zabytki             Ciekawe miejsca           Ślady odchodzącej przeszłosci

Przestawione tutaj zdjęcia wykonane zostały w ciągu kilku minionych lat (chociaż niektóre całkiem niedawno) przeważnie na obszarze Woli nazywanym kiedyś dzikim zachodem - w obrębie ulic Żelaznej, Łuckiej, Pańskiej, Wroniej, Waliców, Miedzianej. Zbudowane z czerwonej cegły kamienice oraz budynki dawnej fabryki Norblina przetrwały wojnę bez większego uszczerbku. Niestety, przez całe dziesięciolecia typowe dla  przedwojennej Warszawy budynki nie były remontowane, stopniowo popadając w ruinę. Nieliczne, jak te przy ul. Pańskiej 75/79, zostały zrewaloryzowane, lecz większość z nich dosłownie rozsypuje się, albo, tak jak Browary Warszawskie w 2008 roku, zburzono. Chaotycznie wyrastają wieżowce z metalu i szkła, mają powstać kolejne zamknięte osiedla, stare budynki są wykreślane z programów rewitalizacji. W pobliżu skrzyżowania z ul. Grzybowską, przy Żelaznej 65 była brama żydowskiego getta, ale również miejsce, gdzie stały powstańcze barykady, dawniej była tam fabryka urządzeń mechanicznych. Właściwie wszystkie ocalałe z wojennej pożogi budynki to dziedzictwo tym cenniejsze, że odnowione i rozsądnie zagospodarowane mogłyby być użyteczne, a jednocześnie dawać świadectwo ciągłości trwania miasta. Czy to dziedzictwo na Woli zginie?  (kwiecień 2009) lw