O Dzielnicy
    Galeria zdjęć
    Wolskie spacery
    Ślady odchodzącej
    przeszłości
    Z kart historii    
    Biografie
    Wola w literaturze
    Ciekawostki
O Towarzystwie
    Statut TPW
    Zarząd
    Działalność
    Siedziba
Inicjatywy
    Reduta Wolska
    Klub "Nasza Wola"
    Rekonstrukcje
    historyczne
    Publikacje
Kontakt   Napisz

 

Klub „Nasza Wola” działa od 1999 roku w Gimnazjum 47 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy Grenady 16 i zajmuje się realizacją projektów edukacyjnych tematycznie związanych z Wolą.

Pragniemy ukazywać i propagować historyczne oraz kulturowe dziedzictwo naszej dzielnicy, a także prezentować zachodzące obecnie zmiany - w architekturze, zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce, kulturze i przedstawiać perspektywy rozwoju Woli w XXI wieku.

Poszukujemy miejsc nieznanych, zapomnianych, ale ciekawych – godnych odkrycia i pokazania innym.

Staramy się dotrzeć tam gdzie, stare splata się z nowym i utrwalić te miejsca – organizujemy wystawy fotograficzne, prezentacje multimedialne, spotkania, prelekcje.

Oto niektóre zrealizowane przez członków naszego Klubu, czyli uczniów i absolwentów Gimnazjum 47, projekty:

„Wola  nieznana, Wola  zapomniana, miejsca  niezwykłe”   (2000)

„Wola na przełomie wieków – ślady przeszłości, wizje przyszłości”   (2001)

„Uczniowie adoptują zabytki”  (2002)

„Warszawska Wola – miejsce spotkań kultur, narodów i religii”   (2004)

„Wola i Warszawa w dniach Powstania 1944”   (2005)

"Stara i nowa architektura na Woli"    (2006)  

"Warszawa w oczach gimnazjalistów"  (2007)

"Ślady dawnej wielokulturowości na warszawskiej Woli"  (2009, 2010)

"Kotwice pamięci"  (2010)

  Lucjan Wojtowicz

opiekun klubu