Reduta Wolska 


Historia Reduty

Reduta dzisiaj
Konferencja z okazji 175 rocznicy  Powstania Listopadowego
Rewitalizacja 
Reduty

Z kart historii

U zbiegu ulic Wolskiej i Redutowej, w miejscu gdzie dziś znajduje się Cmentarz Prawosławny i Kościół św. Wawrzyńca,  w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku utworzono fortyfikacje. W 1831 roku stały się one głównym szańcem wolskim oznaczonym numerem 56. Prace przy jego budowie rozpoczęte w czerwcu tego roku trwały praktycznie do dnia szturmu wojsk rosyjskich.


Generał Józef Sowiński

W lipcu 1831 dowódcą mianowano Józefa Sowińskiego. W miarę zbliżania się wojsk rosyjskich do Warszawy, w sierpniu powierzono mu dowodzenie obroną Woli, a 22 sierpnia awansowano na generała brygady.
6 września główne uderzenie wojsk rosyjskich dowodzonych przez Iwana Paskiewicza zostało skierowane na Wolę. Reduty broniło ok. 1300 żołnierzy z 12 działami. Przewaga nieprzyjaciela była miażdżąca - ponad 80 batalionów piechoty i ok. stu dział. Kilkugodzinna obrona Woli prowadzona przez Sowińskiego nie miała dalszych szans powodzenia wobec przygniatającej przewagi wroga. Dokładne okoliczności śmierci generała Sowińskiego nie są znane. Władze rosyjskie podały wersję o zabiciu generała na posterunku bojowym, co zostało podchwycone przez artystów i znamy dziś kilka wizerunków generała zakłutego bagnetami przez żołnierzy carskich. W odwecie władze carskie zamknęły kościół św. Wawrzyńca, a następnie zamieniły na cerkiew, obok utworzono cmentarz prawosławny.

Rosyjski atak na redutę

Szturm wojsk rosyjskich na Redutę Wolską 1831

We wrześniu 1939 roku  Reduta Wolska znów stała się szańcem broniącym Warszawę, tym razem przed nawałą hitlerowską. Oddział porucznika Zdzisława Pacaka-Kuźmirskiego 8 kompanii 40 pp "Dzieci Lwowskie" bohatersko bronił się tu przed Niemcami. 9 września dzięki beczkom terpentyny z pobliskiej fabryki "Dobrolin" jego żołnierzom udało się spalić ponad 80 niemieckich wozów bojowych i czołgów i powstrzymać natarcie wroga. Reduta poddała się dopiero 27 września wraz z kapitulacją Warszawy.
Podczas Powstania Warszawskiego na terenie Reduty Niemcy dokonali kilku masowych egzekucji powstańców i ludności cywilnej.

Rosyjski atak na redutę

Dziś na terenie Reduty 56 przy historycznym kościele św. Wawrzyńca znajdują się:

-  groby żołnierzy 6 i 7 pułku piechoty z 1831 roku

-  groby żołnierzy III batalionu 40 pułku strzelców lwowskich z września 1939

-  zbiorowa mogiła mieszkańców Woli zabitych w czasie Rzezi Woli w sierpniu 1944

-  krzyż upamiętniający śmierć generała Sowińskiego

-  pomnik upamiętniający Rzeź Woli wystawiony w 1949

-  płaskorzeźba generała Sowińskiego na ścianie kościoła

-  kule armatnie i lufy z 1831 wmurowane w ściany kościoła

- obok, przy ul. Redutowej, pomnik upamiętniający pilotów Halifaxa, którzy zginęli 15 sierpnia 1944

(źródła: http://pl.wikipedia.org; http://warszawa.wikia.com/wiki/Powstanie_listopadowe;
"Leksykon Wolski" pod red. K. Mórawskiego, Wyd. PTTK Kraj, Warszawa 1997)Więcej na temat Reduty Wolskiej:

Reduta dzisiaj

Konferencja z okazji 175 rocznicy  Powstania Listopadowego

strona główna