O Dzielnicy
    Galeria zdjęć
    Wolskie spacery
    Ślady odchodzącej
    przeszłości
    Z kart historii    
    Biografie
    Wola w literaturze
    Ciekawostki
O Towarzystwie
    Statut TPW
    Zarząd
    Działalność
    Siedziba
Inicjatywy
    Reduta Wolska
    Klub "Nasza Wola"
    Rekonstrukcje
    historyczne
    Publikacje
Kontakt   Napisz

TOWARZYSTWO  PRZYJACIÓŁ  WOLI

00-810 Warszawa ul. Srebrna 12

tel.  22 624 38 79  faks.  22 624 90 21

e-mail:  

admin@warszawska-wola.strefa.pl    

                       Numer rachunku bankowego:  12 1500 2022 1220 2000 9552 0000
                       REGON: 015581643
                            
NIP : 527-24-16-527

                                                      


Wyświetl większą mapę