O Dzielnicy
    Galeria zdjęć
    Wolskie spacery
    Ślady odchodzącej
    przeszłości
    Z kart historii    
    Biografie
    Wola w literaturze
    Ciekawostki
O Towarzystwie
    Statut TPW
    Zarząd
    Działalność
    Siedziba
Inicjatywy
    Reduta Wolska
    Klub "Nasza Wola"
    Rekonstrukcje
    historyczne
    Publikacje
Kontakt   Napisz

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Woli

 

   Prezes 
 Michał Szczerba

           Członkowie
             
Ewa Andrzejewska
              Jan Boerner
              Antoni Lewandowski
              Krystyna Reutt
              Iwona Tarczyńska
             
Lucjan Wojtowicz
              Piotr Zalewski
 
           Komisja Rewizyjna
            
Ryszard Draganiak
             Przemysław Krzemieniecki
             Zofia Skoczek